5092 Nordisk - News

NEWS

22.08.2023

Trainee i Nordisk Skibsrederforening (student internship in Nordisk)

Er du interessert i sjørett og shipping og har lyst til å jobbe i et ledende sjørettslig fagmiljø? Vi i Nordisk Skibsrederforening (Nordisk) søker 1-2 praktikanter i semesteret.

Vi bistår ledende rederier i Norden og internasjonalt med sjørett, kontraktsrett og prosess, inkludert norsk og internasjonal voldgift. 

Vi kan tilby traineer en spennende og variert hverdag på lag med noen av landets fremste sjørettseksperter. Vårt team består av norske, engelske og amerikanske advokater. Gode engelskkunnskaper er derfor en fordel.

Traineeordningen varer typisk i fire til seks uker. Du vil få oppnevnt en fadder som sørger for at du får oppgaver og ansvar tilpasset ditt nivå og dine ønsker, samt løpende konstruktive tilbakemeldinger.

Mer informasjon her.

Vi vurderer søknader fortløpende.

Vi håper du vil vurdere å være trainee hos oss!

Hilsen traineekomiteen
Benedicte Haavik Urrang
Anders Rønningen
Mats Aas Larsen