4275 Nordisk - News

NEWS

23.03.2022

Trainee i Nordisk Skibsrederforening

Er du interessert i sjørett og shipping og har lyst til å jobbe i et av Norges fremste sjørettslige fagmiljøer? Vi i Nordisk Skibsrederforening (Nordisk) søker 1-2 praktikanter i semesteret.

I Nordisk jobber vi med spennende internasjonale sjørettslige problemstillinger i en bransje hvor Norge er en sentral aktør. Nordisk er en tilbyder av FD&D forsikring, i tillegg til å tilby advokattjenester innenfor den maritime sektoren. Vi bistår våre medlemmer og klienter med alt fra frakt- og leiekontrakter, skipsbygging, resirkulering og kjøp og salg av skip, til sanksjoner og tvistesaker for både norske og utenlandske domstoler.

Vi kan tilby traineer en spennende og variert hverdag på lag med noen av landets fremste sjørettseksperter. Vårt team består av norske, engelske og amerikanske advokater. Gode engelskkunnskaper er derfor en fordel.

Traineeordningen varer typisk i fire til seks uker. Du vil få oppnevnt en fadder som sørger for at du får oppgaver og ansvar tilpasset ditt nivå og dine ønsker, samt løpende konstruktive tilbakemeldinger. Formålet med praktikantordningen er at du som student skal få oppleve hvordan det er å jobbe i Nordisk og at vi skal bli kjent med dyktige potensielle kandidater til faste stillinger.

Vi søker kandidater som har:

  • Fullført tredje studieår på masterstudiet i rettsvitenskap på oppstarttidspunktet eller har lignende utenlandsk utdanning
  • En interesse for sjørett og shipping/offshore
  • Er engasjert, nysgjerrig og dedikert i sitt arbeid
  • Gode akademiske resultater
  • Gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Søknader med CV og karakterutskrift kan sendes til traineesoknad@nordisk.no. Vi vurderer søknader fortløpende.

For spørsmål kan du kontakte Benedicte Haavik Urrang (burrang@nordisk.no/481 15 528), Mats Aas Larsen (mlarsen@nordisk.no/920 50 027) eller Anders Rønningen (aronningen@nordisk.no/947 80 575).